top of page
duo amacord2 980x660.jpg
CMW_logo_roodgeen kop cello 217x463.png

Thema & Variaties
uit Wenen

zondag 12 mrt 2023
15.00 uur
Van Houtenkerk

Mozart, Beethoven, Brahms,
Herzogenberg, Schubert

Piano Duo Amacord

Ivana Alkovic & Maarten den Hengst

Programma

componisten 12mrt 2023 1280x255.jpg

MOZART

Variaties op een eigen thema

BEETHOVEN

Waldstein Variaties

BRAHMS

Variaties op een thema van Schumann, opus 23

Pauze

HERZOGENBERG

Variaties op een thema van Brahms, opus 23

 

SCHUBERT

Variaties op een eigen thema

-o-o-o-

Voor verdere toelichting op het programma: zie hierna.

Musici

Piano Duo Amacord
In het centrum van Wenen ligt café Amacord. In de stad van Beethoven, Schubert, Schiele en Klimt ontmoetten de Servische pianiste Ivana Alkovic en de Nederlandse pianist Maarten den Hengst elkaar. Dat leidde tot pianoduo "Amacord", vier handen op één piano.

maarten den henst 262x262.jpg

Maarten den Hengst

piano

Maarten is een veelgevraagd pianist. Hij nam deel aan vele nationale en internationale festivals. Samen met zijn vrouw, Ivana Alkovic, vormt hij pianoduo Amacord, dat veelvuldig te horen is op internationale podia, radio en tv.

cafe amacord 900x444.jpg

Café Amacord, Wenen

ivana alkovic 330x330.jpg

Ivana Alkovic

piano

Ivana studeerde af aan de Universiteit voor Muziek te Wenen, waarna zij veelvuldig in de prijzen viel op grote concoursen als het Rachmaninov Piano Concours en het Ignaz Pleyel Concours. Ook nam zij deel aan hoogstaande piano- en kamermuziekfestivals in de Verenigde Staten.

Toelichting op het programma

toelichting Wolfgang en Nannerl Mozart.jpg

Wolfgang en Nannerl samen aan het harpsichord

Wolfgang Amadeus Mozart - Andante met vijf variaties op een eigen thema KV 501
Mozart (1756-1791) was een “wonderkind” op de piano; vader Leopold reisde met hem en zijn zusje Nannerl door heel Europa en presenteerde zijn talentvolle kinderen in concertzalen en aan vorstenhoven. Tijdens die tournees, maar ook in huiselijke kring, speelden Wolfgang en Nannerl vaak quatremains. Uit Mozart’s vele latere composities voor piano blijkt zijn fijne gevoel voor het instrument.
Het Andante met variaties schreef Mozart in 1786, toen hij in Wenen al een gevestigd componist was. In datzelfde jaar was zijn opera Le Nozze di Figaro met groot succes in première gegaan, en had hij bijvoorbeeld de Praagse Symfonie gecomponeerd. Dit Andante met vijf variaties is een intieme compositie op wat kleinere schaal, maar niettemin een stuk kamermuziek van hoge kwaliteit. Het op het eerste gehoor eenvoudige Andante thema biedt mogelijkheden tot rijke variaties die onderling sterk van karakter verschillen: het thema wordt eerst parelend omspeeld (var. 1), dan speelt de linker pianist een virtuoze partij terwijl de rechter pianist het thema speelt (var. 2); vervolgens wordt het thema door beide pianisten met humoristisch prikkelende accenten gebracht (var. 3); een vierde variatie is een Adagio in mineur waarin de chromatische lijnen een droevig effect hebben. De vijfde variatie klinkt als een opgewekte mars, maar besluit rustig, met een terugkeer van het oorspronkelijke Andante.

graaf waldstein 800x634.jpg

portret van Graaf von Waldstein

Ludwig van Beethoven - Waldstein variaties
De eerste gepubliceerde compositie van Beethoven (1770-1827) was een werk met variaties: “9 variaties op een mars van Dressler”, geschreven op 12-jarige leeftijd, en variaties bleven een kenmerkend onderdeel in veel van zijn werken.
De jonge Beethoven werd al vroeg als groot talent ontdekt in zijn geboorteplaats Bonn, door graaf Ferdinand Ernst von Waldstein. Deze hooggeplaatste diplomaat en militair behoorde tot de intimi aan het hof van de keurvorst in Bonn. Hij was een fervent muziekliefhebber en amateurpianist en werd Beethoven’s eerste patroon in Bonn. Het was ook Waldstein die Beethoven in 1787 al bij aristocratische kringen in Wenen introduceerde. Het bloeiende muziekleven aldaar, en de ruimere mogelijkheden, brachten Beethoven ertoe om zich in 1792 definitief in Wenen te vestigen. Aan Waldstein droeg Beethoven later nog de beroemde Waldstein Sonata nr. 21 op.
Waldstein steunde Beethoven niet alleen financieel, maar inspireerde hem ook muzikaal, bijvoorbeeld tot deze in 1792 geschreven Acht variaties op een door Waldstein gecomponeerd thema. Het eenvoudige, enigszins hoofs aandoende “Waldstein” thema inspireerde Beethoven tot acht onderling sterk contrasterende variaties. Steeds krijgt het oorspronkelijke thema een nieuwe kleur, soms springerig, dansant (var. 4), dan weer zeer virtuoos, (var. 6: ‘brilliante’), of elegant (var. 7: andante grazioso). De achtste, langste, variatie begint in mineur, poco adagio, met droevig aandoende chromatische lijnen. Na een korte, lichtvoetige cadens door de pianist aan de bovenkant volgt een soort terugblik op voorgaande variaties. Tot besluit klinken een paar akkoorden, eerst forte, dan piano. 

Schumann (zittend) en Brahms 800x704.jpg

foto van Schumann (zittend) en Brahms (staand)

Johannes Brahms - ‘Variaties op een thema van Schumann’ opus 23
Ook al heeft Brahms (1833-1897) veel van zijn eigen werken gearrangeerd voor piano vierhandig (zoals bijvoorbeeld de beroemde “Hongaarse Dansen”), de Variaties op een thema van Schumann is het eerste werk dat hij speciaal voor pianoduo heeft geschreven. Zoals ook wel andere composities van Brahms, is dit werk beladen met persoonlijke associaties: het gekozen thema is namelijk een thema dat Brahms’ dierbare vriend Schumann (1810-1856) in 1854 schreef, onder de titel "Letzter Gedanke". Hij verkeerde in de waan dat de geesten van Mendelssohn en Schubert het hem dicteerden. In een paar dagen componeerde hij op dit thema vijf variaties, die hij de Geistervariationen noemde. Kort daarna stortte hij zich in de Rijn. Gered door vissers werd hij opgenomen in een kliniek, waar hij twee jaar later stierf.
In 1871 schreef Brahms zelf tien variaties op dit thema als eerbetoon en vaarwel aan zijn bewonderde oudere vriend. De vrij korte variaties hebben ieder een uitgesproken eigen karakter. Hoewel de langzame vierde variatie klinkt als een klaagzang, is de hele reeks zeker niet puur melancholiek van toon. Zo volgt op de treurzang van variatie 4 weer een variatie die de luisteraar van duisternis naar licht voert, in een pastoraal aandoende sfeer. Ook variaties 6 tot en met 9 zijn niet somber van toon, al doet de rusteloze wals in mineur in variatie 8 niet echt opgewekt aan. De laatste, tiende, variatie is wel weer een soort treurmars, in lijn met het diep persoonlijke karakter van dit werk. Het thema van Schumann is door de verschillende variaties heen – soms meer, soms minder herkenbaar – te horen in zowel de partij van de rechterkant als in die van de linkerkant. In de korte coda aan het eind van de laatste variatie keert de melodie van Schumann nog eens in zijn pure vorm terug.

Elisabeth en Heinrich Von Herzogenberg 800x740.jpg

Elisabeth en Heinrich Von Herzogenberg

Heinrich von Herzogenberg - Variaties op een thema van Brahms opus 23
Heinrich von Herzogenberg (1843-1900) was een bekend componist en heeft een ruim en gevarieerd oeuvre nagelaten. Toch leefde hij als componist in de schaduw van zijn tijdgenoot en vriend Johannes Brahms. Hij is mede daardoor lange tijd ondergewaardeerd geweest, maar daar komt de laatste jaren verandering in. Terecht, want zijn werk bevat minstens zoveel heerlijke melodieën als die van Brahms, en is vol originele vondsten. Hoe mooi is het dat Herzogenberg’s zelden uitgevoerde variaties op een Brahms-thema nu in dit programma een plaats hebben gekregen!
Er bestond een hechte vriendschap tussen Brahms en het echtpaar Von Herzogenberg, niet het minst dankzij Herzogenbergs vrouw, Elisabeth Stockhausen (1847-1892). Elisabeth was zelf een begaafd pianist en componist. Zij was korte tijd pianoleerling van Brahms geweest, en deze was in stilte verliefd op de mooie en intelligente vrouw. De levendige correspondentie tussen deze drie vrienden is bewaard gebleven en uitgegeven, en levert een schat aan informatie over het muziekleven in deze periode.
Hoewel Brahms erg gesteld was op Herzogenberg als vriend, was hij bepaald niet toeschietelijk in zijn beoordeling van de componist Herzogenberg. Deze hoopte juist op dat gebied op enige waardering van de componist die hij intens bewonderde – vergeefs, zoals o.a. blijkt uit de bewaarde briefwisseling rond deze Variaties opus 23. Zo schreef Herzogenberg bij de aan Brahms gestuurde Variaties: Sie erhalten hier, wie ich glaube, das erste Variationen-Werk über ein Brahmssches Thema, und hiermit lege ich den Grund zu einer Raritätensammlung, die Sie sich nun einrichten mögen. Einmal im Leben der Erste sein zu können, war sehr verlockend, abgesehen vom herrlichen Thema, in welchem noch viel mehr Stoff zum Variieren liegt, als ich benützt habe. In zijn bedankbrief schrijft Brahms weliswaar dat hij aangenaam verrast is dat een thema van hemzelf de ander zozeer heeft geïnspireerd, maar vervolgt met een visioen dat hij dit zou willen spelen met rechts van zich “een mooie vrouw met goudblonde haren en gekleed in blauw fluweel” (verwijzing naar Elisabeth), en daarna begint hij aan een uitgebreide verhandeling over het concept “variaties op een thema”.
De variaties opus 23 zijn een duidelijk eerbetoon aan Brahms. Het opusnummer is al een directe verwijzing naar de Schumann-Variationen opus 23 van Brahms zelf. Het thema is ontleend aan het lied “Mei Mutter mag mi net” (nr. 5 uit Brahms’ liederencyclus “Die Trauernde” opus 7). Herzogenberg bewaart de sombere toon van het thema in de eerste paar variaties; latere variaties brengen kort een wat opgewektere majeur stemming. Tenslotte overstijgt de laatste variatie de somberheid in een gedragen, rustige coda.

Landhuis van Esterhazy in Zseliz 800x509.jpg

het landhuis van Esterhazy in Zseliz

Franz Schubert - Variaties op een eigen thema, D813
Geen componist heeft zoveel werken geschreven voor piano vierhandig als Schubert (1797-1828). Zoals Brigitte Massin in haar boek Schubert (2e ed. Fayard 1993) schrijft:

“ ... Want het quatre-mains spel heeft voor hem een heel speciale betekenis; het zal voor hem altijd de plaats voor uitwisseling en dialoog tussen vrienden zijn, symbool van een in vriendschap gedeelde gevoelswereld. En we weten dat de behoefte aan vriendschap misschien wel de grootste motiverende psychologische drijfveer in zijn bestaan zal zijn ...”.
Voor Schubert en zijn vrienden was muziek voor piano vierhandig dan ook één van de vaste onderdelen van hun gezellige avonden, de zogenaamde “Schubertiaden” . Dit soort avonden was gevuld met conversatie, met voordrachten van poëzie, met liederen. Hier presenteerde Schubert vaak zijn nieuwste kamermuziekwerken. 


De variaties op een eigen thema D 813 schreef Schubert in 1824 toen hij voor de tweede keer de zomer doorbracht als muziekleraar in Zseliz (het huidige Želiezovce) op het landgoed van graaf Johann Karl Eszterházy. Al tijdens zijn leven schijnt hij met deze compositie veel succes gehad te hebben. Het thema is een elegante melodie in marsmaat. Dan volgen de variaties, waarbij het is alsof iedere volgende variatie iets van gewicht toevoegt aan de vorige. Variaties 1 en 2 zijn virtuoze versieringen van het thema; in de rustige derde variatie wordt de melodie van de bovenste stem begeleid door akkoorden in de lage stem. In variatie 4 is het tempo weer snel. De dromerige vijfde variatie is als een Lied met begeleiding. Variatie 6 klinkt majestueus; dan volgt de uiterst langzame, weemoedig zingende variatie 7, in toonsoort wisselend tussen majeur en mineur. Zonder pauze leidt variatie 7 over naar de laatste variatie. Nu klinkt tenslotte de marsmelodie van het thema in een dansante zesachtste maat, als een Siciliënne.

Tekst: Maaike Zimmerman

Deze concertreeks wordt mede mogelijk gemaakt door

logo_fonds_podiumkunsten.jpg
logo-brediusfonds.png
logo-gemeente-amsterdam.png
bottom of page