banner concertpprog.jpg
wcmf cello zwart 930x400.jpg

Letters from Home

Festival thema 2021

Het thema van dit festival is Letters from Home Hieronder vindt u een interessante toelichting op dit thema door Sascha Bota, altviolist van het Navarra String Quartet. Zowel in een Nederlandse vertaling als de originele Engelse tekst van Sascha.

See below for the Dutch translation, followed by the original English text of Sascha Bota.

sascha 300x300.jpg

"Tijdens het festival in 2021 hoort u de muziek van onder meer Dvořák, Enescu, Bartók en Piazzolla. Als thema van het festival is daarom gekozen voor Letters from Home. Al deze componisten verlangden in een bepaalde periode van hun leven naar hun vaderland. Zij voelden zich een soort van balling in een ander land met een andere cultuur. Soms waren ze gelukkig en werden gezien als beroemdheden maar van binnen voelden ze zich afgescheiden en konden ze zich niet uiten zoals ze in hun thuisland gewend waren.

Enescu 300x300.jpg

George Enescu verlangde naar zijn vaderland Roemenië maar was daar vanwege het communistisch regime niet welkom. Zijn muziek geeft dit verlangen weer. In het Roemeens wordt dat 'Dor' genoemd, in het Portugees 'Saudade', heimwee naar het thuisland.

Zijn muziek herinnert aan de volksmelodieën die hij als kind hoorde. Ook trachtte hij de landschappen van zijn thuisland weer te geven. Dit alles zult u horen in Sonate nr. 3 voor viool en piano, gespeeld tijdens het concert op vrijdag door Irina Simon-Renes (viool).

Piazzolla 300x300.jpg

De in Argentinië geboren Astor Piazolla verwierf erkenning in Parijs en noemde het zijn tweede vaderland. Echter zijn familie, behalve zijn partner, woonde nog steeds in Argentinië. Puristen van de Tango verweten hem afbreuk te doen aan de originele Tango-muziek. Ik heb het gevoel dat Piazolla steeds had kunnen terugkeren, maar hij verkoos een leven in het buitenland. Hij vond het triest dat hij in zijn thuisland geen erkenning kreeg voor zijn muziek. Die erkenning kwam pas later, na zijn dood.

Er is nog veel correspondentie bewaard gebleven, echte 'Letters from Home' gericht aan bovengenoemde componisten. Ik denk dat wij allen met hen kunnen meevoelen, vooral in deze bijzondere tijd."

- Sascha Bota -

(de originele Engelse tekst van Sascha vindt u hierna)

Bartok brief.jpg

Gedeelte uit een brief van Béla Bartók in 1945 aan de Hongaar Eugene Zádor. Bartók kon niet terugkeren naar zijn thuisland Hongarije omdat het toenmalig communistisch regime zijn muziek veroordeelde.

Bartok 300x300.jpg

Bartók eindigt de brief met:

"As I see, we can’t even think of going home. No transportation, no Russian visa. God knows how long it will take until the country can in some way pull itself together, and how much I would like to go home, but forever."

 

"The festival theme is because all four composers Dvořák, Enescu, Bartók en Piazzolla were longing for their homeland. In a way or another, all found exile of some sort, in a different land with a different culture where they had to adapt. Sometimes they felt happy and recognised as celebrities in the new world, but inside of course they felt a part of them couldn’t express itself just as like being in their own homeland. 

Enescu 300x300.jpg

George Enescu was longing for his country but because of the communist regime he was not welcome home at all, let alone with opened arms. His music kept reflecting this longing, in Romanian we call it 'Dor' and it has not a clear translation to english. The portuguese call it 'Saudade' and it is the same, also not translatable.

His music recalls the folk tunes he once hear as a child and also tried to portray the landscapes of home. This all you will hear in the 3rd violin Sonata which Irina Simon-Renes will bring to our festival.
Unfortunately Enescu died in a cheap room of a hotel in Paris. With only one dog next to him, who started howling when he died, or so does the cleaning stuff of the hotel tell us in the story..

Piazzolla 300x300.jpg

Astor Piazolla had received recognition in Paris and called it his second home. However, all his family besides his partner were still living in Argentina where the purists of tango called him a charlatan and blamed him for doing something original with Tango. I feel he could always have gone back but decided to self exile there, however feeling the sadness of not having the home recognition but only post mortem, as well..

There is plenty of correspondence and real 'letters from home' to the composers in question and from reading their answers, we can tell they were feeling torn far away from something which deep inside themselves was from there.
I think to some degree all of us can sympathise with it, especially in these strange times.."

- Sascha Bota -