banner_vrienden.jpg

Privileges van Zilveren vrienden

  • U ontvangt de Vriendenprivileges.

  • Een uitnodiging voor een exclusief Huiskamerconcert

  • Vermelding op onze site (indien gewenst)

  • Bovendien profiteert u van de fiscaal aantrekkelijke regeling voor schenkingen aan een culturele ANBI, zie onze ANBI-gegevens. Wij geven u graag een rekenvoorbeeld »

Een schenkingsovereenkomst afsluiten

U kunt periodiek schenken via een schenkingsovereenkomst. Een schenkingsovereenkomst afsluiten is eenvoudig.

U vindt hieronder twee formulieren van de Belastingdienst:

  • Schenkingsovereenkomst

  • Machtiging

Gelieve beide formulieren in te vullen en af te drukken. De gegevens van de Stichting hebben wij al voor u ingevuld, evenals het jaarlijkse bedrag en het beginjaar.

Eén exemplaar van elk formulier is voor uw eigen administratie, het andere exemplaar zien wij graag tegemoet bij de penningmeester:
Joop Noordzij
Penningmeester SCMW

Hugo de Grootlaan 12

1381 CS Weesp

Met het ondertekenen van de machtiging geeft u de Stichting Chamber Music Weesp toestemming om elk jaar het aangegeven bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Het bedrag zal binnen een maand na indiening van de machtiging worden afgeschreven en vervolgens elk jaar in de maand februari. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem daarvoor binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Door het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen (vraag hiernaar bij uw bank). Let op: terugboeken brengt kosten met zich mee voor de Stichting, maar daardoor kan de aftrekbaarheid van uw gift in gevaar komen, dus neem in dat geval eerst contact op met de penningmeester.

 

Voor vragen kunt u zich richten tot de penningmeester, e-mail: finance@wcmf.eu.
Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld, zie onze
privacyverklaring »

 

logo_stichting.jpg

kamermuziek voor jong & oud

chambermusicweesp.nl

© 2020  -  Chamber Music Weesp

  • Facebook White Icon
  • Twitter Clean
  • YouTube White Icon

 JvB WebDesign