banner_vrienden2.jpg

ANBI-Vriend worden

ANBI-vriend worden van Chamber Music Weesp

Schenkingsovereenkomst afsluiten

U kunt periodiek schenken via een schenkingsovereenkomst. Een schenkingsovereenkomst afsluiten is eenvoudig.

U vindt hieronder twee formulieren van de Belastingdienst:

  • Schenkingsovereenkomst

  • Machtiging

Gelieve beide formulieren in te vullen en af te drukken. De gegevens van de Stichting hebben wij al voor u ingevuld.

Eén exemplaar van elk formulier is voor uw eigen administratie, het andere exemplaar zien wij graag tegemoet bij de penningmeester:
Joop Noordzij
Penningmeester SCMW

Hugo de Grootlaan 12

1381 CS Weesp

Met het ondertekenen van de machtiging geeft u de Stichting Chamber Music Weesp toestemming om elk jaar het aangegeven bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Het bedrag zal binnen een maand na indiening van de machtiging worden afgeschreven en vervolgens elk jaar in de maand februari. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem daarvoor binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Door het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen (vraag hiernaar bij uw bank). Let op: terugboeken brengt kosten met zich mee voor de Stichting, maar daardoor kan de aftrekbaarheid van uw gift in gevaar komen, dus neem in dat geval eerst contact op met de penningmeester.

 

Voor vragen kunt u zich richten tot Daniëlle van der Weel, vriendencoördinator en secretaris, e-mail: vriend@wcmf.eu


Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld, zie onze privacyverklaring »