ANBI gegevens

WCMF Viool Francisca 930x870.jpg

Stichting Chamber Music Weesp

De Stichting Chamber Music Weesp is met ingang van 28 september 2015 door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden die zijn aangesteld voor een periode van drie jaar. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging conform artikel 3 lid 2 van de statuten.

 • M.L. van der Giessen-Lamers, voorzitter

 • J.W. Noordzij, penningmeester

 • D.A.P. van der Weel, secretaris

 • C.R.H. Miles, algemeen bestuurslid

 • J.F. Flinterman, algemeen bestuurslid

Doelstelling

Het bestuur van de Stichting Chamber Music Weesp heeft de ambitie om de komende jaren de plek die het Weesp Chamber Music Festival inmiddels heeft in Weesp en omstreken te behouden en uit te bouwen.

Beleidsplan

Het bestuur wil zich de komende jaren richten op de volgende aspecten, waarbij het promoten van (kamer)muziek en de stad Weesp voorop blijft staan:

 • Organiseren van het jaarlijkse vierdaagse festival en het educatieproject in het voorjaar, met daarnaast een serie van losse concerten door het jaar heen

 • Financiële basis van de stichting versterken

 • Nieuwe doelgroepen bereiken, zoals middelbare scholieren, allochtonen, minder mobiele ouderen

 • Samenwerking met andere culturele organisaties uitbouwen, zoals de Bibliotheek Gooi en Meer, Stichting Stadhuisconcerten, Wesopa Filmmuziekfestival, Jubal, muziekscholen, Weesper muzikanten en Weesp Gastvrij

 • Alternatieve artistieke programma’s met wereldartiesten of BN’rs

 • Extra festival of optredens in de zomer of herfs

 • Uitbreiding van het festival in dagen onderzoeken

 • Alternatieve locaties onderzoeken en waar mogelijk inzetten, bijvoorbeeld een Weesper Grachtenfestival, Synagoge, Grote Kerk, huiskamers e.d.

 • Versterken van de naamsbekendheid van het Weesp Chamber Music Festival en van Weesp als culturele stad

Evaluatieverslag

Evaluatieverslag van het festival en educatieproject in 2019, lees meer »

Evaluatieverslag van het festival en educatieproject in 2018, lees meer »

Jaarverslag

Jaarrekening en balans 2018-2019, lees meer »
Financieel verslag 2018-2019, lees meer »

KvK en RSIN

KvK 64243095

RSIN 85558213

 

 

Bankrelatie

Triodosbank, Utrechtseweg 44, Zeist
IBAN: NL26 TRIO 0212 1771 76
BIC: TRIONL2U

Contactgegevens

Oudegracht 85, 1381XX Weesp
e-mail
organisatie@wcmf.eu

logo_stichting.jpg

kamermuziek voor jong & oud

chambermusicweesp.nl

© 2020  -  Chamber Music Weesp

 • Facebook White Icon
 • Twitter Clean
 • YouTube White Icon

 JvB WebDesign