WCMF_logo4_300.png

Aanmelden als vriend van het Festival

Vrienden zijn onmisbaar voor het Weesp Chamber Music Festival. Als vriend steunt u het jaarlijkse festival en de concertreeks door het jaar heen, waardoor wij u telkens weer een inspirerend muzikaal programma kunnen aanbieden. 

Alle rubrieken invullen svp.
De minimale bijdrage is €35 per persoon per kalenderjaar
(een hogere bijdrage is uiteraard welkom!).

alleen cijfers invullen, bedrag in hele euro's

Bedankt voor uw aanmelding als vriend! U kunt gebruik maken van uw vriendenprivileges.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om, lees meer in onze privacyverklaring.

Gelieve uw bijdrage over te maken op rekening:
NL26 TRIO 0212 1771 76
ten name van
stichting Chamber Music Weesp
met vermelding van
Aanmelden Vriend 2021
Nadat wij uw bijdrage hebben ontvangen zullen wij u registrereren als vriend van de stichting en kunt u gebruikmaken van de privileges voor Vrienden.

Automatisch betalen met machtiging
Uiteraard kunt u zelf het jaarlijkse bedrag overmaken, maar wij stellen het op prijs als u ons wilt machtigen om het bedrag – tot wederopzegging – jaarlijks van uw rekening af te schrijven.
U kunt de machtiging downloaden met onderstaande knop, afdrukken en ingevuld opsturen naar de penningmeester:
Joop Noordzij
Penningmeester SCMW
Hugo de Grootlaan 12
1381 CS Weesp

Met het ondertekenen van de machtiging geeft u de Stichting Chamber Music Weesp toestemming om elk jaar het aangegeven bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Het bedrag zal binnen een maand na indiening van de machtiging worden afgeschreven en vervolgens elk jaar in de maand februari. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem daarvoor binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Door het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen (vraag hiernaar bij uw bank). Let op: terugboeken brengt kosten met zich mee voor de Stichting, maar daardoor kan de aftrekbaarheid van uw gift in gevaar komen, dus neem in dat geval eerst contact op met de penningmeester.

 

Voor vragen kunt u zich richten tot de penningmeester, e-mail: finance@wcmf.eu.
Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld, zie onze
privacyverklaring »