banner_vrienden2.jpg

Vriend worden

Aanmelden als vriend van Chamber Music Weesp

U wordt vriend voor €35 per kalenderjaar (een hogere bijdrage is natuurlijk ook welkom!).

U krijgt korting voor 2 personen: voor uzelf én uw partner/introducé. De korting geldt bij een aantal vooraf vastgestelde concerten van het festival en de concertreeks. 

Alle rubrieken invullen svp.
De minimum bijdrage is €35 per kalenderjaar.

alleen cijfers invullen, bedrag in hele euro's

Bedankt voor uw aanmelding als Vriend! Na betaling kunt u gebruikmaken van uw vriendenprivileges.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om, lees meer in onze privacyverklaring.

Gelieve uw bijdrage over te maken op rekening:
NL26 TRIO 0212 1771 76
ten name van
stichting Chamber Music Weesp
met vermelding van
Aanmelden Vriend 2021
Nadat wij uw bijdrage hebben ontvangen zullen wij u registrereren als vriend van de stichting en kunt u gebruikmaken van de privileges voor Vrienden.

Automatisch betalen met machtiging
Uiteraard kunt u zelf het jaarlijkse bedrag overmaken, maar wij stellen het op prijs als u ons wilt machtigen om het bedrag – tot wederopzegging – jaarlijks van uw rekening af te schrijven.
U kunt de machtiging downloaden met onderstaande knop, afdrukken en ingevuld opsturen naar de penningmeester:
Joop Noordzij
Penningmeester SCMW
Hugo de Grootlaan 12
1381 CS Weesp

Met het ondertekenen van de machtiging geeft u de Stichting Chamber Music Weesp toestemming om elk jaar het aangegeven bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Het bedrag zal binnen een maand na indiening van de machtiging worden afgeschreven en vervolgens elk jaar in de maand februari. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem daarvoor binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Door het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen (vraag hiernaar bij uw bank). Let op: terugboeken brengt kosten met zich mee voor de Stichting, maar daardoor kan de aftrekbaarheid van uw gift in gevaar komen, dus neem in dat geval eerst contact op met de penningmeester.

 

Voor vragen kunt u zich richten tot de penningmeester, e-mail: finance@wcmf.eu.
Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld, zie onze
privacyverklaring »