top of page
banner_vrienden2.jpg

Automatisch betalen met machtiging

Wij stellen het op prijs dat u ons wilt machtigen om uw bijdrage – tot wederopzegging – jaarlijks van uw rekening af te schrijven. Dit gebeurt de eerste keer kort na uw aanmelding als Vriend en daarna jaarlijks in februari/maart.

U kunt de machtiging downloaden met onderstaande knop,

afdrukken en ingevuld opsturen naar:
Lieke Wiggers
p/a Oudegracht 85

1381 XX Weesp


U kunt het ondertekende formulier ook e-mailen naar vriendwcmf.eu.

Met het ondertekenen van de machtiging geeft u de Stichting Chamber Music Weesp toestemming om elk jaar het aangegeven bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem daarvoor binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Door het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen (vraag hiernaar bij uw bank). Let op: terugboeken brengt kosten met zich mee voor de Stichting, maar daardoor kan de aftrekbaarheid van uw gift in gevaar komen, dus neem in dat geval eerst contact met ons op.

 

Voor vragen kunt u zich richten tot:

Lieke Wiggers

vriendencoördinator

e-mail: vriend@wcmf.eu


Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld, zie onze privacyverklaring »
 

bottom of page