top of page
banner_vrienden2.jpg

Automatisch betalen met machtiging

Wij stellen het op prijs dat u ons wilt machtigen om uw vriendenbijdrage – tot wederopzegging – jaarlijks van uw rekening af te schrijven. Dit gebeurt de eerste keer kort na uw aanmelding als Vriend en daarna jaarlijks in februari/maart.

U kunt de machtiging downloaden met onderstaande knop,

afdrukken en ingevuld opsturen naar:
Lieke Wiggers
p/a Oudegracht 85

1381 XX Weesp


U kunt het ondertekende formulier ook e-mailen naar vriendwcmf.eu.

Met het ondertekenen van de machtiging geeft u de Stichting Chamber Music Weesp toestemming om elk jaar het aangegeven bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem daarvoor binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank.

 

Voor vragen kunt u zich richten tot:

Lieke Wiggers

vriendencoördinator

e-mail: vriend@wcmf.eu


Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld, zie onze privacyverklaring »
 

bottom of page